loading1
loading2
alt
alt
alt
alt
alt
alt

Type

Εμβιομηχανικός Έλεγχος

Biomechanics

Biomechanics

Σε πλήρωση της διαδικασίας ελέγχου της κίνησης κι εφόσον κριθεί απαραίτητο από τον αναλυτή ή ζητηθεί από τον γονέα ή τον προπονητή, στο πλαίσιο παράλληλης εμβιομηχανικής αξιολόγησης του εξεταζόμενου, υπάρχει δυνατότητα χρήσης τρισδιάστατου δυναμοδαπέδου, μοναδικού για την Κεντρική Ελλάδα!

Εκεί τα τεστ μετρήσεων συνδυάζονται με χρήση τρισδιάστατης κάμερας, για την ταυτόχρονη ολογραφική απεικόνιση της κίνησης ολόκληρου του σώματος σε video wall, δίνοντας μεταξύ άλλων την δυνατότητα στον ίδιο τον αθλητή οποιουδήποτε αθλήματος, να παρακολουθήσει σε ζωντανό χρόνο το σύνολο των κινήσεων του σώματός του και να βελτιώσει τις πιθανές τεχνικές αδυναμίες που θα εντοπίσει. Ταυτόχρονα, καταγράφεται η δύναμη αντίδρασης του εδάφους στην επαφή με τα κάτω άκρα, γεγονός που επιτυγχάνεται μέσα από μια σειρά τεστ (άλματα, βάδιση, στατική μεταβολή θέσης κτλ.) στον κατακόρυφο, προσθιοπίσθιο και εγκάρσιο άξονα.

Η μέτρηση αυτών των δυνάμεων είναι σημαντική, γιατί

  • υπολογίζει την επιτάχυνση του κέντρου μάζας, του έργου και της ισχύος, κατά την εκτέλεση διαφόρων αθλητικών κινήσεων, ενώ
  • σε συνεργασία με τα κινηματικά και τα σωματομετρικά δεδομένα αντίστοιχων μετρήσεων, μπορούν να υπολογιστούν οι δυνάμεις και ροπές που εφαρμόζονται στις διάφορες αρθρώσεις των κάτω άκρων.

Αναλύοντας την στάση και την βάδιση, το δυναμοδάπεδο μπορεί να καταδείξει με σαφήνεια
Α) Πιθανές αποκλίσεις στη συμμετρία του σώματος, τόσο κατά την εκτέλεση κινήσεων όσο και εν στάσει,
Β) Την τεχνική ορθότητα στην εκτέλεση της κίνησης,

Γ) Το αίτιο που προκαλεί χρόνιο τραυματισμό ή πόνο
παρέχοντας έτσι την δυνατότητα διορθωτικών παρεμβάσεων, που θα βοηθήσουν τον αθλητή να βελτιώσει την ισορροπία, την κατανομή των δυνάμεων στο σώμα του και κατ’ επέκταση την φυσική κατάσταση και την απόδοσή του.